PRIVAATSUSPOLIITIKA

Üldist

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Indevex OÜ, registrikood 14255169, aadress Lina tn 31, 80041 Pärnu.
Kliendi ja/või Ostja isikuandmete töötlemisel järgib Indevex OÜ Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Kõik Indevex OÜ valduses olevad Kliendi ja/või Ostja isikuandmed on kogutud otse Kliendilt ja/või Ostjalt.
Kasutame Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid eesmärkidel, milleks Indevex OÜ neid andmeid on kogunud ning nende eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.

Juhul, kui isikuandmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame liigsed isikuandmed järgnevalt:

 • Kliendikaardi andmed 3 aasta möödumisel viimasest kliendikaardi kasutamisest ostu registreerimisel;
 • E-poe kasutajakonto andmed 7 aasta möödumisel andmete kogumisest.
 • Ostja isikuandmed kustutame 7 aasta möödumisel ostu sooritamisest.
 • Nõusolekul põhineva andmetöötluse korral, nõusoleku tagasivõtmisest

Indevex OÜ võib muuta Privaatsuspoliitikat igal ajal kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega. Muudatused loetakse Kliendile ja/või Ostjale teada olevaks nende avalikustamisest Indevex OÜ kodulehel.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Indevex OÜ töötleb isikuandmeid vaid siis, kui ettevõttel on andmete töötlemiseks õiguslik alus. Indevex OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • isiku nõusolekul;
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • lepingu täitmiseks;
 • õigustatud huvi korras.

Klientide isikuandmete töötlemine

Kliendi isikuandmeid kogutakse konto registreerimisel, ostu-müügilepingu sõlmimiseks, otseturunduse teostamiseks, arvete haldamiseks, vaidluste ja pretensioonide lahendamiseks ning käitumisharjumuste jälgimiseks (profileerimiseks).
Selleks, et Kliendid ennast saaksid Indevex OÜ kasutajakeskkonnas registreerida peavad nad Indevex OÜ-le edastama järgnevad isikuandmed:

 • ees- ja perekonnanimi,
 • e-posti aadress,
 • telefoni number,
 • elukoha aadress,
 • sotsiaalmeedia kontode andmed (kasutajanimi),
 • andmed, mis edastatakse makse teostamiseks.

Kliendi poolt sooritatud ostude korral edastab Indevex OÜ isikuandmed kolmandatele lepingulistele partneritele (näiteks kullerettevõttele).

Käitumisharjumuste analüüsiks annab Klient ja/või Ostja, lisades vajaliku märgistuse nõusoleku kastikesse. Nõusoleku töötlemiseks annab Klient ja/või Ostja vabatahtlikult e-poes kasutajaks registreerides.

Kliendil ja/või Ostjal on õigus enda nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta eelnevat isikuandmete töötlemist, mis põhines Kliendi ja/või Ostja eelneval nõusolekul või seaduse alusel toimuvaid andmetöötlusprotsesse.

Isikuandmete töötlemine käitumisharjumuste analüüsiks lõpetatakse Kliendi ja/või Ostja poolt isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtmisega.

Indevex OÜ e-pood kasutab käitumisharjumuste analüüsi selleks, et võimaldada Kliendile ja/või Ostjale saata personaalseid ning sobivamaid pakkumisi.

Klient, kes on ennast e-poes registreerinud kasutajaks, saab e-poodi sisse logides/otse pöördudes Indevex OÜ andmekaitseametniku poole igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta.

Ostja isikuandmete töötlemine ostu-müügilepingu täitmiseks

Ostja peab e-poes ostu sooritades edastama Indevex OÜle järgmised isikuandmed:

 • ees- ja perekonnanimi,
 • e-posti aadress,
 • telefoni number,
 • elukoha aadress,
 • kauba kättetoimetamise aadress
 • andmed, mis edastatakse makse teostamiseks.

Ostu-müügilepinguga kogutud Ostja isikuandmeid võib Indevex OÜ edastada kolmandatele lepingulistele partneritele.
Ostu-müügilepingu sõlmimisel kogutud Ostja isikuandmeid säilitatakse raamatupidamise seadusest tulenevalt 7 aastat.

Kliendi ja Ostja õigused

Indevex OÜ jaoks on Kliendi ja/või Ostja õigused olulised, seega järgnevalt anname ülevaate kõigist Kliendi ja Ostja õigustest seoses enda isikuandmetega.

Kliendil ja Ostjal on järgmised õigused:

 • Kliendil ja/või Ostjal on igal ajal võimalik pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega Indevex OÜ andmekaitseametniku poole kirjutades e-posti aadressile info@indevex.com
 • Klient ja/või Ostja võib igal ajal pöörduda Indevex OÜ poole, et saada ligipääs enda isikuandmetele.
 • Kliendil ja/või Ostjal on igal ajal õigus pöörduda Indevex OÜ poole, et uuendada enda muutunud isikuandmeid.
 • Klient ja/või Ostja võib paluda Indevex OÜ-l kustutada enda isikuandmed (õigus olla unustatud).
 • Klient ja/või Ostja võib paluda Indevex OÜ-l piirata enda isikuandmete töötlemist või esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.
 • Klient võib paluda Indevex OÜ-l enda isikuandmed üle kanda uue vastutava töötleja valdusesse.

Indevex OÜ Kliendil ja/või Ostjal on õigus pöörduda seoses isikuandmete töötlemist puudutava kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Kliendi ja/või Ostja isikuandmete edastamine

Indevex OÜ edastab Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:

 • Lepingu alusel veo – või kullerteenuse pakkujatele;
 • Nõusoleku alusel otseturundusteenuse pakkujatele;
 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisteenuse osutajale;
 • Lepingu alusel infotehnoloogiliste teenuste pakkujatele.;
 • Lepingu alusel koostööpartneritele;
 • Muudeks seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil

Indevex OÜ Kliendil ja/või Ostjal on võimalik liituda otseturunduse pakkumistega. Otseturunduskanalid hõlmavad endas e-kirju ja tavaposti.
Indevex OÜ edastab otseturunduse eesmärgil otseturundusteenuse pakkujatele Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.
Indevex OÜ Klient ja/või Ostja annab vabatahtlikult nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil.

Nõusoleku otseturunduseks annab Klient ja/või Ostja, lisades vajaliku märgistuse nõusoleku kastikesse. Nõusoleku isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemiseks annab Klient ja/või Ostja vabatahtlikult e-poes kasutajaks registreerides; e-poes ostu sooritades; täites vajalikud väljad e-poe kodulehte külastades; või täites jaekaupluses kliendikaardi registreerimisvormil vajalikud väljad. Indevex OÜ edastab Ostja ja/või Kliendi isikuandmeid otseturundusteenust osutavatele koostööpartneritele.

Kliendil ja/või Ostjal on õigus enda nõusolek isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta eelnevat isikuandmete töötlemist, mis põhines Kliendi ja/või Ostja eelneval nõusolekul.

Vajad Reztarti?

Reztart uudiskirjaga liitujatele esimeselt ostult -20% ja tasuta transport. Sooduskoodi saadame uudiskirjaga liitudes.

Liitu meiega ja saa esimesena teada tervislikest nõuannetest, soodustustest, kampaaniatest ning uutest toodetest!